Kto jest kim w firmie?

Jeden z moich znajomych ostatnio zapytał mnie co oznaczają angielskie skróty stanowisk w firmach. Obecnie sa one coraz popularniejsze nawet w polskich, państwowych instytucjach. Dlatego postaram się je opisac – w pigułce:

Angielski skróty nazw stanowisk

CEO – Chief Executive Officer – dyrektor generalny, prezes zarządu.

CIO – Chief Information Officer – dyrektor działu informatyki.

CFO – Chief Financial Officer – dyrektor finansowy.

CMO – Chief Marketing Officer – dyrektor działu marketingu.

CISO – Chief Information Security Officer – szef działu bezpieczeństwa w obszarze IT.

CTO – Chief Technical/Technology Officer – dyrektor działu technicznego.

CMO – Chief Marketing Officer – stanowisko związane prowadzeniem marketingu firmy.

COO – Chief Operating Officer – dyrektor operacyjny.

CRO – Chief risk officer – najwyższe stanowisko zarządcze działu ryzyka w przedsiębiorstwie.

CSO – Chief Security Officer – dyrektor działu bezpieczeństwa.

CSM – Customer Service Manager – kierownik ds. obsługi klienta

DBA – Data Base Administrator – administrator baz danych

EM/IM – Export/Import Manager – kierownik ds. eksportu/importu

HRM – Human Resource Manager – kierownik działu kadr

RSM – Regional Sales Manager – regionalny dyrektor sprzedaży

SCM – Supply Chain Manager – kierownik zarządzający dostawami

ASM – Area Sales Manager – kierownik danego obszaru sprzedaży

BUM – Unit Manager – kierownik oddziału

KAM – Key Account Manager – specjalista/kierownik ds. kluczowych klientów

Angielskie Nazwy

Administration Manager – kierownik działu administracyjnego
Chief Accountant – główny księgowy
Cleaning Staff – osoba do sprzątania
Distribution Manager – kierownik ds. dystrybucji
Finance Analyst- analityk finansowy
General Director – dyrektor generalny
IT Consultant – informatyk-konsultant
Logistic Assistant – asystent w dziale logistyki
Marketing Manager – kierownik działu marketingu
Network Administrator – administrator sieci
Office Manager – kierownik biura
Product Manager – specjalista odpowiedzialny za marketing produktu lub grupy produktów
Sales Engineer – przedstawiciel handlowy branży technicznej
Sales Representative – przedstawiciel handlowy
Salary Specialist – specjalista ds. wynagrodzeń
Tax Specialist – specjalista ds. podatkowych
Technical Support – serwisant sprzętu komputerowego
Training Specialist – specjalista ds. szkoleń

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.