Kontakt

W internecie działam jako: art511

Zawodowo zajmuje się: kierowaniem projektami IT, a także programowaniem i administracją szeroką gamą produktów z rodziny Microsoft.

Hobbystycznie interesuje mnie: IoT, wzorce projektowe, BigData oraz wszystko co związane z mikro-elektroniką i nowoczesną informatyką.

Na poważnie miałem do czynienia m.in. z:

 • ASP .NET MVC 5,
 • WCF,
 • WPF,
 • MVVM,
 • MS SQL 2000-2016 / T-SQL,
 • Windows Serwer 2003-2016,
 • KnockoutJS,
 • CSS 2,
 • JavaScript,
 • jQuery,
 • WebAPI,
 • Entity Framework,
 • TFS,
 • GIT,
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • Metodyki projektowe w szczególności AGILE/SCRUM.

Wykonałem choć jeden Proof of Concept lub przyjrzałem się bliżej:

 • Autofac
 • AutoMapper
 • PostSharp
 • Moq
 • Redis
 • MongoDB
 • SignalR
 • Bootstrap 3
 • LESS
 • HTML5
 • TypeScript 2
 • AutoMapper
 • SignalR
 • D2JS
 • Node.js
 • RedGate
 • Wyrażenia regularne
 • TDD
 • Durandal
 • Hot Towel SPA
 • MomentJS
 • AngularJS + jQuery z Type Definitions do TypeScript
 • PhoneGap/Apache Cordova
 • Hadoop + Mapreduce
 • MongoDB
 • Xamarin
 • Titanium – Appcelerator
 • Signal R
 • PostSharp (programowanie aspektowe)
 • Quartz .NET
 • Bower
 • Compass
 • PhantomJS
 • Qunit
 • JSHint
 • TAD
 • GruntJS
 • Resharper
 • Owin
 • WebEssential
 • Fuelux
 • Npn
 • Gulp
 • Oauth
 • Swagger

Kontakt ze mną: