Konfigurujemy sieć

Po połączeniu się z nasza Maliną per-to-per chcielibyśmy wpiąć ją do normalnej sieci i przydzielić statyczny adres IP, na tym etapie polecam klasyczny kabel sieciowy i zwyczajny switch (obecnie każdy domowy router posiada wbudowany switch) – na połączenie bezprzewodowe przyjdzie jeszcze czas.

Konfiguracja sieci znajduje się w pliku  /etc/network/interfaces, możemy go edytować poprzez:

sudo nano /etc/network/interfaces

Zawartość pliku wygląda mniej więcej tak:

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Trzeba trzymać poziom bloga od początku – dlatego pozwolę sobie nie omawiać co oznaczają poszczególne linijki. 🙂
Plik wypełniamy zgodnie z konfiguracją naszej podsieci.
Po wprowadzeniu ustawień i przydzieleniu malinie IP należy zrestartować sieć, wydając polecenie:

sudo /etc/init.d/networking restart

W tym momencie możemy podłączyć mikro-komputerek do naszego LAN’u – jeśli wprowadziliśmy poprawne IP – wszystko powinno działać. Jeśli nie… opcje są dwie:

  1. Czyścimy kartę pamięci i rozpoczynamy instalację od nowa.
  2. Podłączamy RPI do monitora lub telewizora poprzez HDMI lub VGA i przy pomocy klawiatury korygujemy ustawienia.

Leave a Reply