[SCRUM] Scrum Master – Mistrz Młyna

Dzisiejszy artykuł poświęcony zostanie jednej z ról w SCRUM: Mistrzowi Młyna, czyli Scrum Master’owi.

Jakie jest jego zadanie w projekcie?

Głównym zadaniem Scrum Mastera jest dbanie o przestrzeganie na co dzień zasad panujących w SCRUM.

Jego rola jest szczególnie ważna podczas wdrażania zespołu w metodykę.

Siłą rzeczy powinien dobrze znać SCRUM i mieć przynajmniej „jakieś” doświadczenie w prowadzeniu projektów z jego wykorzystaniem.

Jak na początku wygląda jego praca?

Mistrz Młyna powinien dbać o organizację codziennych spotkać zespołu SCRUM’owego, pomagać Właścicielowi Produktu w opanowaniu Rejestru Produktu (Product Backlog), musi zadbać o realizację wszystkich „rytuałów” SCRUMO’owych (patrz poprzedni wpis).
Pomaga Zespołowi w znalezieniu odpowiednich dla niego metod oceny złożoności zadań (szacowanie wielkości historyjek), pilnuje prowadzenia wykresów spalania i właściwego przydzielania zadań – zgodnie z metodami SCRUM.

Jest to ważne szczególnie na początku – gdy zespół poznaje zalety SCRUM’a.
Później Scrum Master musi nieco usunąć się w cień i pozwolić Zespołowi działać samodzielnie.

Podstawowe zadanie po fazie wdrożenia Zespołu w SCRUM

Po kilku SPRINTach (czyli najczęściej po kilku miesiącach), gdy Zespół zna już dość dobrze zasady gry – podstawowym zadaniem Mistrza staje się dbanie, aby Zespół mógł spokojnie pracować.

W jaki sposób?
  • Poprzez eliminację zakłóceń.
    Minimalizuje – w miarę możliwości – wszelkie inne, drobne zadania Zespołu, które przeszkadzają w pracy projektowej, np.: częste wyjazdy, telefony, wezwania, etc.
  • Poprzez negocjacje z innymi, potencjalnie chętnymi osobami na moc przerobową Zespołu (innymi słowy: minimalizacja wrzutek).
  • Poprzez prowadzenie rejestru przeszkód.
    Jeśli Zespół ma problemy typu: wolny komputer, brak tonera w drukarce, zbyt małe monitory, czy ciągle nękający szef innego działu – zgłasza to Scrum Masterowi, który powinien zapisywać wszystko w specjalnym „rejestrze przeszkód”, następnie, konsekwentnie dąży do usunięcia problemów i zdaje relację Zespołowi.

Prowokator!

Scrum Master powinien pobudzać, prowokować i zachęcać Zespół do działania, samodzielności i kreatywnego – nie powinien zaś rozkazywać!!!

SCRUM MASTER TO NIE SUROWY SZEF ZESPOŁU!

Jak napisałem w pierwszym wpisie nt. SCRUMa metoda rozkazów – o ile w ogóle jest skuteczna – to tylko na krótką metę.

Mistrz Młyna pomaga także Właścicielowi Produktu w lokalizacji niezamkniętych spraw,  którymi trzeba zająć się w kolejnym (lub nawet – w skrajnym przypadku – w tym samym) Sprincie.

Zespół SCRUM’owy jest samo-organizujący się – nie może więc czuć presji z zewnątrz, Scrum Master powinien być na tyle „zwinny„, aby jego działanie było możliwie transparentne.

Jednym słowem

Właściciel Produktu (Product Owner) mówi co ma być zrobione w projekcie, Mistrz Młyna (Scrum Master) przekłada to na język SCRUM’owy (jak ma to być zrobione z użyciem metodyki).

PM jako SM?

Czy Project Manager (PM), może być Scrum Masterem (SM)?

Może, ale nie jest to zalecane.

PM chce efektywnego zakończania projektu, ma realne środki wpływu na Zespół, często więc Daily Scrum może wyglądać jak spowiedź przed kierownikiem.
Najczęściej wywiera to presję na Zespół burząc ideę samoorganizacji.

Jeśli PM ma wystarczająco dużo „miękkich umiejętności” i dobrze rozumie SCRUM (końcowym celem jest przecież realizacja projektu) może spróbować wcielić się w rolę SM.

Zaletą takiego układu jest fakt, że PM jest często lepiej umocowany niż „zwykły pracownik” – dzięki temu ma większe możliwości ochrony Zespołu przed nadmiernymi wpływami z zewnątrz, o którym wspominałem w sekcji „Podstawowe zadanie po fazie wdrożenia Zespołu w SCRUM„.

Leave a Reply